Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта.

Згідно з вимогами Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об»єднань, на сайті Глобинської районної ради ( www.globrrada.pl.ua) , в розділі «Кринківська сільська рада. Регуляторні акти», оприлюднено проект рішення сесії Кринківської сільської ради « Про затвердження тарифів на водопостачання» з аналізом його регуляторного впливу. З текстом проекту рішення та аналізом його регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також в приміщенні Кринківської сільської ради, за адресою: с. Великі Кринки вул. Леніна, 18. Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються Кринківською сільською радою протягом місяця з дня опублікування даного повідомлення. Телефон для довідок : ( 05365) 35-1-34.

Виконавчий комітет Кринківської сільської ради


КРИНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГЛОБИНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Е К Т

РІШЕННЯ  СЕСІЇ VІ СКЛИКАННЯ

КРИНКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ГЛОБИНСЬКОГО РАЙОНУ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Про  затвердження тарифів на водопостачання в селі Великі Кринки  Глобинського району Полтавської області

Керуючись  Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України № 869 від 01.06.2011 року « Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комульні послуги» , беручи до уваги розрахунки Великокринківського комбінату комунальних підприємств та заслухавши інформацію Кринківського сільського голови Алли Степанівни Ніколенко СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  ВИРІШИЛА:

1.     Затвердити тарифи на водопостачання в селі Великі Кринки за 1м3 використаної води:

- для населення     - 5 грн;

- для бюджетних організацій  - 5,40 грн;

- для інших організацій    - 13,50 грн

(Розрахунки додаються).

Сільський голова                                                                 А.С. Ніколенко


Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Кринківської сільської ради «Про затвердження тарифів на водопостачання в с.  Великі Кринки Глобинського району Полтавської області»

1.     Визначення і аналіз проблеми, яку ппередбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Цей регуляторний акт передбачає приведення тарифів на водопостачання у відповідність до чинного законодавства шляхом підняття їх розмірів для забезпечення безперебійної якісної роботи Великокринківського комбінату комунальних підприємств у сфері надання  послуг з постачанням води населенню села Великі Кринки.

2.     Цілі державного регулювання.

Приведення до норм чинного законодавства існуючих тарифів на водопостачання з урахування економічно-обгрунтованих розрахунків.

3.     Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.

Альтернативою є: не підвищувати розміри тарифів на водопостачання і залишити їх меншими фактичної собівартості  1 м3  води і тим самим нанести збитки по водопостачанню, а значить нанести шкоду  економіці Великокринківського ККП – підприємству, яке здійснює водопостачання в селі Великі Кринки.

4.     Механізм реалізації мети.

Застосування нових економічно-обгрунтованих тарифів дозволить Великокринківському ККП покращити якість надання послуг населенню по водопостачанню, збільшити аварійний фонд підприємства.Це можливо при прийняті регуляторного акту – рішення сесії «Про затвердження тарифів на водопостачання».

5.     Обгрунтування можливості досягнення доставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акта і оцінка можливості проведення і виконання вимог регуляторного акта.

Застосування нових тарифів на водопостачання дасть змогу збільшити фінансування галузі водопостачання Великокринківського комбінату комунальних підприємств.

6.     Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акта.

Регулювання впливає: на інтереси громадян, споживачів води, інтереси Великокринківського ККП, інтереси Кринківської сільської ради.

7.     Обгрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта.

Пропонується встановити необмежений строк дії запропонованого регуляторного акта. Зміни до регуляторного акта вноситиметься в разі потреби або за результатими звіту про відстеження його результативності та у разі внесення змін до чинного законодавства.

8.     Визначення показників результативності регуляторного акта.

Показниками результативності запропонованого проекту рішення сільської ради є збільшення фінансування галузі водопостачання Кринківського комбінату комунальних підприємств та покращення якості надання цих видів послуг.

9.     Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта у разі його ухвалення.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися бухгалтерією Великокринківського ККП та виконавчим комітетом Кринківської сільської ради.

Сільський голова                                                                 А.С. Ніколенко