Головна

Корисні лінки

Вхід на сайт

Хорольське відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Полтавській області

Права та обов'язки працівників на безпечну працю

Найголовнішим обов’язком працівника є неухильне дотримання вимог законодавчих та нормативних актів з охорони праці за своїм фахом, що є запорукою предметної діяльності без травм і аварій та будь-якого ушкодження здоров’я.  Працівник має:

- дбати про особисту безпеку та здоров я;
- знати й виконувати вимоги інструкцій за фахом та нормативно-правові акти з охорони праці;
- проходити у встановленому порядку навчання, попередні та періодичні медичні огляди;
- підтримувати вимоги трудової і технологічної дисципліни, які встановлюють правила виконання робіт і поведінки у виробничих приміщеннях та на території підприємства.

Взаємовідносини між роботодавцем і працівниками підприємства визначено у КЗпП. Інтереси працівників на виробництві представляють професійні спілки у галузі виробничої діяльності, побуту і культури.

Детальніше...

Охорона праці починається з керівника

Політика в галузі охорони праці повинна бути незмінною основою всієї працеохоронної діяльності на підприємстві. ЇЇ можна представити як діяльність, пов'язану з відносинами між керівником підприємства і працівником, в центрі якої - підтримка умов безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на рівні, що забезпечує збереження здоров'я і працездатності працюючого. Свій вираз ця політика знайшла в Законі «Про охорону праці», де досить чітко і докладно сформульовано її принципи. Але формальне існування політики у галузі охорони праці саме по собі не приведе до підвищення рівня безпеки і зниження травматизму. Усе буде залежати від того, яке значення надаватиме цим питанням керівництво підприємства.

Від роботодавця залежить дуже багато чого. Адже порядок виявляється не тільки зовні, але і в організаційному плані. Існують певні правила. Наприклад, роботодавці, які мають більше 50 працівників, зобов'язані створювати службу або наймати фахівця з охорони праці. Якщо чисельність працівників не перевищує 50 осіб та відсутня відповідна служба чи спеціаліст, ці функції повинен виконувати особисто керівник. Крім того, в кожній організації повинні бути кабінет чи куточок охорони праці, де представлені основні нормативно-правові акти (вимоги з охорони праці, інструкції, правила з техніки безпеки, інформація про умови і небезпеки праці на робочих місцях, про ризики нанесення шкоди здоров'ю працівників тощо). Якщо на підприємстві є шкідливі або небезпечні виробничі фактори, то доведеться простежити, щоб працівники були забезпечені засобами індивідуального та колективного захисту.

Детальніше...

Питання фінансування охорони праці

В зв'яхку з тяжкою економічною ситуацією в країні дуже гостро стоїть питання фінансування охорони праці на підприємствах, організаціях, господарствах, тому виникає потреба в більш детальному розгляді та роз'ясненні такої важливої теми.

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону праці» фінансування охорони праці здійснюється роботодавцем.

Фінансування профілактичних заходів з охорони праці, виконання загальнодержавної, галузевих та регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, інших державних програм, спрямованих на запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням, передбачається, поряд з іншими джерелами фінансування, визначеними законодавством, у державному і місцевих бюджетах.

Детальніше...

Хто займається охороною праці на підприємстві?

Ст. 15 Закону України «Про охорону праці» (далі – Закон) зобов’язує роботодавця на підприємстві із чисельністю 50 і більше осіб створити службу охорони праці відповідно до НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці» (далі – Типове положення). Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю. Керівники й спеціалісти цієї служби за своїм посадовим становищем та заробітною платою прирівнюються відповідно до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб підприємства. Її кількісний склад залежить від чисельності та структури останнього, від складності виробництва та наявності на ньому потенційно небезпечних чинників.

Детальніше...

Захист інтересів людини праці

Незважаючи на роз’яснювальну та профілактичну роботу серед роботодавців та працівників, яка проводиться на підприємствах, приховування нещасних випадків на виробництві, несвоєчасне розслідування, перекручування обставин ще мають місце.

Деякі роботодавці з різних причин намагаються приховати інформацію про нещасний випадок, інші – просто не знають про необхідність проведення розслідування.

В останньому випадку причиною є недосвідченість керівників.

Детальніше...

Структура району