Головна

Корисні лінки

Вхід на сайт

Хорольське відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Полтавській області

Право на обідню перерву працівника

Перерва для харчування та відновлення сил під час робочого дня — один із різновидів внутрішньозмінного часу відпочинку, який гарантується трудовим законодавством. Тому ніхто з працедавців не має права забирати у підлеглих цей час.

Варто пам’ятати, що питання обідньої перерви регулюється статтею 66 Кодексу законів про працю України (КЗпП). Згідно з її положеннями, час початку і закінчення перерви встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку. При цьому слід звернути увагу на те, що статтею встановлено лише максимальну тривалість такої перерви — не більше 2-х годин. А от вимог щодо мінімальної тривалості перерви у трудовому законодавстві поки немає. Тут потрібно згадати й про лист Міністерства праці та соціальної політики України від 03.02.2012 р. №31/13/133-12. У ньому зазначається, що тривалість перерви повинна бути такою, щоб могла виконувати своє призначення: надавати змогу працівнику поїсти й відпочити.

Детальніше...

Що таке система управління охороною праці на підприємстві?

Система управління охороною праці (СУОП) - це частина загальної системи управління організацією, яка сприяє запобіганню нещасним випадкам та професійним захворюванням на виробництві, а також небезпеки для третіх осіб, що виникають у процесі господарювання, і включає в себе комплекс взаємопов'язаних заходів спрямованих на виконання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці.

Головна мета управління охороною праці є створення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці, покращення виробничого побуту, запобігання травматизму та профзахворювань.

Детальніше...

Права та обов'язки працівників на безпечну працю

Найголовнішим обов’язком працівника є неухильне дотримання вимог законодавчих та нормативних актів з охорони праці за своїм фахом, що є запорукою предметної діяльності без травм і аварій та будь-якого ушкодження здоров’я.  Працівник має:

- дбати про особисту безпеку та здоров я;
- знати й виконувати вимоги інструкцій за фахом та нормативно-правові акти з охорони праці;
- проходити у встановленому порядку навчання, попередні та періодичні медичні огляди;
- підтримувати вимоги трудової і технологічної дисципліни, які встановлюють правила виконання робіт і поведінки у виробничих приміщеннях та на території підприємства.

Взаємовідносини між роботодавцем і працівниками підприємства визначено у КЗпП. Інтереси працівників на виробництві представляють професійні спілки у галузі виробничої діяльності, побуту і культури.

Детальніше...

Охорона праці починається з керівника

Політика в галузі охорони праці повинна бути незмінною основою всієї працеохоронної діяльності на підприємстві. ЇЇ можна представити як діяльність, пов'язану з відносинами між керівником підприємства і працівником, в центрі якої - підтримка умов безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на рівні, що забезпечує збереження здоров'я і працездатності працюючого. Свій вираз ця політика знайшла в Законі «Про охорону праці», де досить чітко і докладно сформульовано її принципи. Але формальне існування політики у галузі охорони праці саме по собі не приведе до підвищення рівня безпеки і зниження травматизму. Усе буде залежати від того, яке значення надаватиме цим питанням керівництво підприємства.

Від роботодавця залежить дуже багато чого. Адже порядок виявляється не тільки зовні, але і в організаційному плані. Існують певні правила. Наприклад, роботодавці, які мають більше 50 працівників, зобов'язані створювати службу або наймати фахівця з охорони праці. Якщо чисельність працівників не перевищує 50 осіб та відсутня відповідна служба чи спеціаліст, ці функції повинен виконувати особисто керівник. Крім того, в кожній організації повинні бути кабінет чи куточок охорони праці, де представлені основні нормативно-правові акти (вимоги з охорони праці, інструкції, правила з техніки безпеки, інформація про умови і небезпеки праці на робочих місцях, про ризики нанесення шкоди здоров'ю працівників тощо). Якщо на підприємстві є шкідливі або небезпечні виробничі фактори, то доведеться простежити, щоб працівники були забезпечені засобами індивідуального та колективного захисту.

Детальніше...

Питання фінансування охорони праці

В зв'яхку з тяжкою економічною ситуацією в країні дуже гостро стоїть питання фінансування охорони праці на підприємствах, організаціях, господарствах, тому виникає потреба в більш детальному розгляді та роз'ясненні такої важливої теми.

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону праці» фінансування охорони праці здійснюється роботодавцем.

Фінансування профілактичних заходів з охорони праці, виконання загальнодержавної, галузевих та регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, інших державних програм, спрямованих на запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням, передбачається, поряд з іншими джерелами фінансування, визначеними законодавством, у державному і місцевих бюджетах.

Детальніше...

Структура району