Оприлюднення проекту рішення Глобинської районної ради

ПРОЕКТ

ГЛОБИНСЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про затвердження Положення про  порядок призначення на посади керівників підприємств (установ, організацій, закладів), які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста району, укладення та розірвання з ними контрактів та Типової форми контракту

Керуючись статтями 142, 144 Конституції України, статтями 21, 23, 24 Кодексу законів про працю України, статтею 65 Господарського кодексу України, ч.20 статті 43, статтею 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги постанови Кабінету Міністрів України  від 26.07.2001 року № 883 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України з питань застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є в державній власності» та від 18.10.1999р. № 1912 «Про затвердження Положення про формування кадрового резерву керівників державних підприємств, установ і організацій», районна рада вирішила:

  1. Затвердити Положення про порядок призначення на посади керівників підприємств (установ, організацій, закладів), які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста району, укладення та розірвання з ними контрактів (додаток 1).
  2. Затвердити Типову форму контракту з керівником підприємства (установи, організації, закладу), що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища та міста району (додаток 2).
  3. Затвердити перелік підприємств (установ, організацій, закладів), що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища та міста району, з керівниками яких, в обовязковому порядку, укладається контракт при призначенні на посаду (додаток 3).
  4. Відділу управління майном комунальної власності району спільно з галузевими управліннями (відділами) райдержадміністрації забезпечити запровадження Положення та Типової форми контракту при застосуванні контрактної форми призначення на посаду.
  5. Відділу управління майном комунальної власності району спільно з галузевими управліннями (відділами) райдержадміністрації забезпечити внесення відповідних змін до статутів (положень) підприємств (установ, організацій, закладів), що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища та міста району.
  6. Доручити відділу управління майном комунальної власності району вести облік контрактів, їх реєстр, за дорученням голови районної ради узагальнювати заяви претендентів на посади, пропозиції галузевих управлінь (відділів) райдержадміністрації, готувати проекти рішень та розпоряджень голови районної ради про призначення та звільнення керівників, припинення з ними трудових контрактів.
  7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, цін та регулювання власності (голова – Бондарь В.В.).

Голова районної ради


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Глобинської районної ради «Про затвердження Положення про порядок призначення на посади керівників підприємств (установ, організацій, закладів), які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста Глобинського району, укладення та розірвання з ними контрактів та Типової форми контракту.»

 

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регулярного акту, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. №308

1. Опис проблеми

Нагальною потребою прийняття запропонованого акта, є відсутність законодавчо врегульованого порядку прийняття та звільнення керівників та необхідність встановлення дієвого механізму, який би регулював порядок призначення та звільнення з посади керівників об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста Глобинського району.

2. Цілі правового регулювання

Дане рішення спрямоване на встановлення прозорого, чітко врегульованого порядку призначення та звільнення з посади керівників об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста Глобинського району та встановлення єдиного організаційно – правового механізму, який регулює відносини між органами влади та громадою. Дає можливість здійснювати ефективний контроль за діяльністю комунальних підприємств.

3.Механізм розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми зазначеної в першому розділі цього аналізу пропонується прийняти районною радою рішення Про затвердження Положення про порядок призначення та звільнення з посади керівників об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища та міста Глобинського району. Відповідно до даного Положення призначати керівників, укладати з ними контракти, які б передбачали вимоги до професійної діяльності, ефективного використання і збереження майна, інші умови для виконання прийнятих зобов’язань.

4. Визначення альтернативних способів досягнення мети

Дане рішення відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості та принципу прозорості і врахування громадської думки та забезпечить порядок призначення та звільнення з посади керівників об'єктів спільної власності територіальних громад району відповідно до чинного законодавства. Призначення керівників розпорядженням голови районної ради обмежувало б можливості депутатів в здійсненні контролю за діяльністю комунальних підприємств комунальних підприємств.


5.Обґрунтування можливостей досягнення цілей у разі прийняття

регуляторного акту.

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить досягнення встановлених цілей шляхом створення чіткого механізму та процедури порядку призначення та звільнення з посади керівників об'єктів спільної власності територіальних громад району відповідно до чинного законодавства. Запровадження зазначеного нормативного акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Строк чинності регуляторного акту.

Термін дії зазначеного регуляторного акта не обмежений. Зміни та доповнення до нього можуть вноситись у разі змін до чинного законодавства.

7. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Затвердження Положення призведе до встановлення чіткого дієвого контролю за дотримання чинного законодавства щодо порядку призначення та звільнення з посади керівників об'єктів спільної власності територіальних громад району та гарантує забезпечення гласності і прозорості при прийнятті та звільненні з посади керівників об'єктів спільної власності територіальних громад району.

Начальник відділу управління

майном комунальної власності району                                             О.І.Білоус